Mida teha, kui kaup on kahjustunud?

Järgnevalt anname nõu, kuidas toimida kauba kahjustumise korral.

Kaubaekspress OÜ juhindub oma tegevuses ELEA autokaubaveo üldtingimustest, Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimustest ning CMR konventsioonist, milles on kirjas kaubasaatja, -saaja, vedaja ja ekspedeerija õigused ning kohustused.

Palume Sul nendega tutvuda.

Kauba vastuvõtmisel tuleb saadetis hoolikalt üle vaadata ja avastatud kahjustuste või puudujäägi kohta esitada koheselt ka kahjuteade (kaebus) – see on teade juhtunust ja annab õiguse esitada hiljem hüvitusnõuet.

Kahjuteade kirjutatakse tavaliselt kõigile kaubasaatedokumendile (CMR, veokiri).

Kui kahjustus või puudujääk selgub hiljem, saadetakse vabas vormis kahjuteade e-kirjaga aadressile, mille kaudu vedu telliti.

Kahjuteate esitamise aeg maanteetranspordi puhul:
Nähtav vigastus, puudujääk – koheselt saadetise vastuvõtmisel;
Varjatud vigastus, puudujääk – 7 päeva jooksul kauba vastuvõtmise päevast alates.

Õigeaegselt esitatud kahjuteade annab õiguse taotleda kahju kompenseerimist hüvitusnõude alusel. Hüvitusnõude esitamise õigus on osapoolel (kaubasaaja või –saatja), kes on sõlminud Kaubekspress OÜ-ga veolepingu (sh tellimuse esitamine).

Lisaks palume saata hüvitusnõude saatmisel pildid kahjustunud kaubast ning allpool nimetatud dokumendid:

  • kaubaarve (commercial invoice)
  • remondiarve (repair invoice)
  • veokiri või CMR (waybill or CMR)
  • pakkeleht (packing list)
  • muud dokumendid (other documents)

Kauba kahjustumise korral palub kaubaekspress OÜ kahjustunud kauba ja transpordipakendi alles hoida menetlustoimingute lõpuni.

Samuti tuletame meelde, et nõude esitamine ei vabasta Sind õigeaegselt maksmast esitatud veoarveid.

 

ELEA autokaubaveo üldtingimused leiad SIIT

EEA üldtingimused leiad SIIT

Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR) leiad SIIT