Veosekindlustus – 4 lihtsat põhjust, miks peaksid oma kauba eraldi kindlustama

Alates juulist 2015 pakub Kaubaekspress kaupadele veosekindlustust koostöös Ida-Euroopa suurima kindlustusandja PZU-ga.

See on ideaalne kindlustusvahend, kui klienti ei rahulda vedaja kohustust hüvitada 8,33 SDR (ca 10€) / kg saadetise kohta või vedaja vastutuse välistuse korral (näiteks röövimine, vargus).

Kaubaomanikud ei pea muretsema kindlustuskaitse ulatuse üle, otsima tingimustest peidetud välistusi või sattuma olukorda, kus kindlustusandja arvates ei vasta ostetud veosekindlustuse leping rahvusvahelisele tavale.

Veosekindlustuse jaoks ei ole kindlaid tariifitabeleid, mille järgi koheselt saaks välja arvutada kindlustusmakse. Kuna veoste toimetamisel ühest punktist teise tuleb võtta arvesse palju erinevaid asjaolusid, tuleb iga kord riski eraldi hinnata, seepärast on ka vajalik saata päring veosekindlustuse sõlmimiseks.

Kaubaekspress vahendab AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaal’i veosekindlustust kindlustusagendina.

Kindlustusteenuse pakkuja on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaal, kuuludes rahvusvahelisse PZU Gruppi, kasutab Eestis PZU kaubamärki. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot tel. 1526.

 

Kindlustuskaitse 100%

Vedaja vastutus kaupade veol kahjustuste vms tekkimisel on rahvusvaheliselt kokkulepitud “CMR konventsiooniga”, mis kohustab vedajaid hüvitama 8,33 SDR saadetise brutokaalu kilogrammi kohta (s.o. ca 10€/kg kohta).

Veosekindlustusega saab katta 100% kauba väärtusest. Siiski peab olema teadlik välistustest ning omavastutusmäärast, mis on täpsemalt loetletud veosekindlustuse tingimustes.

 

Kindlustuskaitse algab juba pealelaadimisel

Kindlustuskaitse algab hetkest kui veost hakatakse laadima (tõstetakse üles ladustamiskohas) transpordivahendile veo alustamiseks marsruudi lähtekohas v.a juhul kui poliisil on märgitud teisiti (nt DAF tarnetingimuse puhul).

Kindlustuskaitse kehtib kogu tavapärase marsruudi ulatuses k.a tavapärased ümberlaadimised ja vaheladustamised.

 

Kiire kahjukäsitlus

Tahame tagada oma klientidele väga heal tasemel kahjukäsitluse, et nad ei peaks sukelduma lõpututesse vaidlustesse kahju põhjuste üle ega ootama pikisilmi juhtumi lahendamist.

 

Ka varalised huvid on kaetud

Lisaks füüsilisele veosele saab kindlustada ka veose transportimisega seotud kliendi varalised huvid, mille hulka kuuluvad näiteks:

  • veose transportimisega seotud otsene kulu (näiteks veoraha)
  • veose hilinemisest tekkinud kahju (kuni veoraha ulatuses)
  • saamatajäänud kasum (kuni 10% kindlustusväärtusest)
  • kindlustusvõtja vastutusel olevad maksud (nt tolli- või aktsiisimaks)
  • veose päästmise või utiliseerimise kulu
  • veoseomaniku vastutus seoses üldavarii (ingl General Average) protseduuriga (laeva- ja lastiomanike huvid laeva päästmisel)